top of page

CÁC CÔNG TRÌNH TRUYỀN THỐNG

Nhiều địa điểm

Kiến trúc truyền thống, bao gồm kiến trúc nhà ở và kiến trúc tâm linh, là những nét đặc trưng trong hoạt động thiết kế mà công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Dương hướng đến, bên cạnh rất nhiều hạng mục kiến trúc khác mà công ty thực hiện.

Các công trình này, trong thời đại toàn cầu hóa và bão hòa kiến trúc, là những tinh hoa đáng quý cần được trân trọng và bảo tồn, cũng như phát huy để lưu dấu những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc, cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng.

bottom of page