top of page

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN GIA LÂM

Gia Lâm, Hà Nội

Trung tâm chính trị huyện Gia Lâm tại xã Cổ Bi – huyện Gia Lâm – Thành phố Hà nội là một đơn vị sự nghiệp thuộc cấp ủy và ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm với chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị trên cơ sở địa bàn huyện Gia Lâm.

       Công trình có quy mô 3 tầng với tầng 1 là không gian để xe kết hợp các phòng kỹ thuật phục vụ, tầng 2 gồm sảnh đón tiếp, các phòng học và thư viện, tầng 3 gồm các phòng quản lý và không gian hội trường lớn phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu chính trị.Phương án thiết kế mặt đứng được xây dựng trên cơ sở hài hòa với kiến trúc cảnh quan xung quanh, đóng góp cho cảnh quan kiến trúc khu vực và phù hợp tính chất công trình là 1 trung tâm đào tạo lý luận chính trị của Huyện Gia Lâm.

bottom of page