top of page

DỰ ÁN QUY HOẠCH MERCURY ECOLOGY

Tân Chi, Bắc Ninh

Nằm trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, dự án Mercury Ecology bao gồm các phân khu hạ tầng, dân cư và nhà máy được kết nối một cách khoa học. Các đường kết nối nội bộ cho phép dây chuyền giao thông và hoạt động của các khu được nâng cao, tạo hiệu quả trong việc vận hành, sản xuất và trao đổi thương mại.

bottom of page