top of page

DỰ ÁN QUY HOẠCH PICENZA PLAZA

Đồng Bẩm, Thái Nguyên

Nằm ở phía Bắc của thành phố Thái Nguyên, khu vực quy hoạch là một khu dân cư loại trung bao gồm các khu nhà và chợ giao thương. Các điểm kết nối giao thông từ thành phố và khu vực quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và phát triển trong tương lai.

bottom of page