top of page

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Ý tưởng được hình thành và kết tinh từ trí tuệ. Sản phẩm tư vấn được tạo lập trên nền tảng công nghệ cao, nguồn lực chuyên nghiệp, quy trình sản xuất tiên tiến, trách nhiệm nghề nghiệp và thương hiệu Công ty. Các công trình sau khi được xây dựng đều đạt được những điểm chuẩn về công năng, mỹ quan, tinh tế tạo ra những lợi ích to lớn cho chủ đầu tư, cho người sử dụng, và hơn hết đã tạo lập và phát triển cho lợi ích cộng đồng.

Với khao khát tạo dựng duy trì và phát triển thương hiệu của một Công ty Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đông Dương thấu hiểu và cam kết: Bằng sự nhiệt tình, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, kiến trúc sư, kỹ sư của Công ty, trên nền tảng tri thức và hệ thống quản lý sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, chúng tôi sẽ tạo ra những sản phẩm mang chất lượng chuyên môn cao nhất đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, cho người sử dụng nói riêng và cho cộng đồng nói chung.
bottom of page