top of page
Biet thu TB 4.jpg

NOVOTEL
HẠ LONG BAY

Địa chỉ

Trần Phú, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Năm thiết kế

2015

Tổng diện tích

10.100m2

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Phát triển Vina Phú Gia

Giải thưởng

bottom of page