top of page

TRỤ SỞ ĐOÀN NGHỆ THUẬT CAO BẰNG

Đề Thám, Cao Bằng

Tòa nhà trụ sở đoàn nghệ thuật Cao Bằng được thiết kế với ý tưởng kết hợp các hình khối và yếu tố của các dân tộc bản địa vùng núi Đông Bắc. Trụ sơ bao gồm các khối văn phòng, phòng tập và biểu diễn của đoàn nghệ thuật sở tại.

bottom of page