top of page

TRỤ SỞ UBND HUYỆN GIA LÂM

Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Phương án thiết kế trụ sở UBND huyện Gia Lâm bao gồm các hạng mục tòa nhà trụ sở cho UBND và Đảng ủy huyện Gia Lâm, khối nhà liên cơ phục vụ hoạt động các ban ngành hành chính của huyện, không gian cây xanh sân vườn và phụ trợ phục vụ cho các tòa nhà.

 

bottom of page